Награди за цялостен принос

НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО

се присъжда на:

проф. Жени Пашова

Наградата е учредена от Доктор Валентин Стоянов, син на един от основателите на Куклен театър – Стара Загора - Коста Вълков.