Награди на младата критика

Награда
на младата театрална критика
на
Xти МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ “ПИЕРО” 2017, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

В състав:
1. Катерина Георгиева
2. Гергана Трайкова
3. Теодора Кафеджиева
4. Елена Ангелова

присъжда

Награда за
спектакъла "KAR/REPASS", FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA – ПРАГА, ЧЕХИЯ