Награда за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство

Награда
За цялостен принос в развитието на кукленото изкуство
се присъжда на:

Юлия Огнянова

Наградата е учредена от Доктор Валентин Стоянов, син на един от основателите на Куклен театър – Стара Загора Коста Вълков