Награди Пиеро 2013

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО

НА

VІІІ МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ “ПИЕРО” 2013, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

Днес 29 септември 2013 г. Международно жури в състав:
Председател:   Светла Бенева- България
и членове:

    Свила Величкова - България
    Манси Стич  - Финландия
    Юрий Дачев -  България
    Мартинас Петрикас - Литва

на свое заседание взе следното решение:

ПРИСЪЖДА

  •     Награда за музика

На  ХРИСТО  НАМЛИЕВ за спектаклите „Вграждане” на ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, България,  „Дъх” на ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА - Суботица, Сърбия и „АЗ, Сизиф” на ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА  „КОНТРАСТ ФИЛМС”, София, България

  •     Награда за сценография

На МАРИЕТА ГОЛОМЕХОВА  за трилогията „Вграждане” на ДКТ – Пловдив, България, „Дъх”на ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА - СУБОТИЦА, СЪРБИЯ и „АЗ, Сизиф” на ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА „КОНТРАСТ ФИЛМС” ”, София, България

  •     Награда за женска роля

 На ВАЛЕРИЯ САКО в спектакъла „Момиче, стани” на  ТЕАТЪР „RISERVACANINI” – Флоренция, Италия

  •     Награда за мъжка роля

На ХРИСТО ТАКОВ в спектакъла „Аз, Сизиф” на ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА „КОНТРАСТ ФИЛМС”, София, България

По решение на журито наградите за режисура са две:

  •     Награда за режисура на ДУДА ПАЙВА за спектакъла „Свято” на СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, София, България
  •     Награда за режисура на МАТИЯ СОЛЦЕ за спектакъла „“Процесът или злочестата история на Йозеф К.” на КУКЛЕН ТЕАТЪР - Марибор, Словения
  •     Награда за експериментални и нови форми

 Спектакъла „АЗ, Сизиф” на ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА „КОНТРАСТ ФИЛМС”, София, България

  •     Награда за най-добър спектакъл            GRANDPRIX

На спектакъла „Вграждане” на ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, България    

Председател: ………………………………………

/Светла Бенева/

Членове:

1.    Свила Величкова         ……………………………….
2.    Манси Стич                 ……………………………….
3.    Юрий Дачев                ……………………………….
4.    Мартинас Петрикас      …………………………......

29.09.2013 г.

Стара Загора