Награди Пиеро 2011

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА
VІІ МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН

ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ

“ПИЕРО” 2011, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

Днес 29 септември 2011 г. Международно жури в състав:
Председател: Олга Леонидова Глазунова, Русия

и членове:

 1. Ивета Скрипкова, Словакия
 2. Васил Иванов Рокомонов, България
 3. Юрий Ангелов Дачев, България
 4. Петър Асенов Цанков

на свое заседание взе следното решение:

ПРИСЪЖДА

 •     Награда за женска роля

На Любов Злобина, Русия в спектакъла „97 стъпки и половина по пътя, който води към спящия в океана дракон” на Детско-юношески театър”Мали”, Велики Новгород, Русия

 •     Награда за мъжка роля

На Димитър Иванов в спектакъла „Разкази от бъчвата” на Театър”Ренегат”и съдействието на театър „Ателие 313”, София, България

 •      Награда за музика

Не се присъжда

 •     Награда за сценография

На Леся Лучко, Украйна за спектакъла „Коне” на Транскърпатски регионален куклен театър”Бавка”, Ужгород, Украйна

 •     Награда за режисура

На Надежда Алексиева, Русия за спектакъла „97 стъпки и половина по пътя, който води към спящия в океана дракон” на Детско-юношески театър”Мали”, Велики Новгород, Русия

 •     Награда за експериментални и нови форми

спектакъла „97 стъпки и половина по пътя, който води към спящия в океана дракон” на Детско-юношески театър”Мали”, Велики Новгород, Русия

 •     Награда за най-добър спектакъл      GRAND PRIX

На спектакъла „Цар Шушумига” на Драматично-куклен театър”Константин Величков”,Пазарджик, България

Журито благодари на организаторите на VІІ –я Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро” 2011, създали условия и възможност да срещне погледа си с очите на Другия - човек, кукла, култура, творчески свят и душа

29.09.2011 г.
Стара Загора