Другите за фестивала

Критичен поглед: Кукленият театър за възрастни размива границите на сценичните изкуства - Пиеро 2015

Ето как една от американските телевизии отразява миналото издание на фестивала - Пиеро 2009