Счетоводни отчети

 

Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.