Показ на X Международна творческа лаборатория ателие