Административен и технически персонал

Дарин Петков – директор и главен художествен ръководител
Татяна Калчева – зам. директор
Румяна Драгнева – главен счетоводител
Мариела Кралева – маркетинг и реклама
Бояна Иванова – касиер счетоводител
Бояна Тенева – организатор
Силвена Петкова – организатор
Николай Демеров – куклоконструктор
Живко Кънев – художник – изпълнител
Стефанка Димитрова – шивач
Цветана Енева – тонтехник
Станимир Михайлов – тонтехник
Николай Маринов – осветител
Михаела Динева –осветител
Радостин Физиев – театър майстор
Валентин Монев – сценичен работник
Вяра Калинкова – помощник режисьор