УЧАСТНИЦИ В 9-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ „ПИЕРО“ 2015