"Пиеро" вече е носител на EFFE label 2015-2016

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни "ПИЕРО" беше отличен от Международното жури на платформата EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) като носител на знака EFFE label 2015-2016“!!!

PIERROT2015 - small

 EFFE е нова международна платформата, инициирана от Асоциацията на европейските фестивали. Тя се състои от фестивали, отстояващи качеството на художествения продукт и имащи значително влияние на местно, национално и международно ниво. Платформата дава възможност на зрители от цял свят да получат достъп до актуална информация за фестивалите в Европа. Преди всичко EFFE признава огромното превъзходство на тези фестивали и мисията им за утвърждаване на Европейските културни ценности.  

 Отличаването със знака на EFFE на практика е признание, че "Пиеро" е сред най-добрите европейски фестивали, избрани като първо поколение в този пилотен проект и един от посланиците на EFFE.

 9-ят Международен куклено-театрален фестивал за възрастни "Пиеро" ще се проведе от 24 до 29 септември 2015г. в Стара Загора, България!