Проучване на Държавен куклен театър - Стара Загора

Generated with MOOJ Proforms

Относно: интереса на педагози, възпитатели, родители и зрители от различна възрастова група към спектаклите от репертоара на театъра, начина на организация на спектаклите, начин на рекламиране на спектаклите, цени на билетите, начин на обслужване и организационна култура.

Уважаеми приятели на куклено-театралното изкуство,

Помогнете ни да подобрим работата си!

Молим Ви да отделите от времето си за да попълните тази анкета. Резултатите от нея са от изключителна важност за нас. Те ще ни помогнат да направим 360 градусов анализ на нашата работа, да открием силните и слабите си страни, да различим възможностите и заплахите.

Вашата откровеност е от изключителна важност. Анкетата е анонимна.

Благодарим Ви предварително и за всички предложения към нас, чрез които ще постигнем по-добра комуникация със зрителите, ще повишим ефективността в работата си и ще постигнем целите си.

1. Как се информирате за програмата на Куклен театър – Стара Загора
информационното табло на театъра
разлепени плакати, афиши в града, рекламни диплянки
от Интернет страницата на театъра
от други сайтове за култура
/моля, посочете кои/
.
от местната преса
от приятели, които са Ви препоръчали даден спектакъл
от рекламните агенти на театъра
друго
/моля посочете/
Вие как бихте рекламирали театрална постановка?
2. От къде купувате билети за постановките на Куклен театър – Стара Загора
от касата на театъра
от промоции на Grabo.bg или чрез VIP карти на театъра
3. Считате ли, че мениджърския екип на театъра изгражда фирмена култура на доверие и партньорство със заинтересованите страни?
да
не
нямам мнение
Препоръки
4. Считате ли, че цените на билетите отговарят на качеството на продуктите, които получавате?
да – оптимални са
не, прекалено високи са
не, трябва да бъдат по-високи
нямам мнение
Препоръки
5. В случай, че посещавате организирано спектаклите как оценявате работата и подхода на рекламните агенти?
рекламират добре продукциите и поддържат обратна връзка
работят хаотично и не се интересуват от впечатлението ни
нямат индивидуален подход и вярна преценка за потребностите
друго
Препоръки
6. Считате ли, че децата, които възпитавате имат потребност от среща с живото изкуство?
да, категорично, това е полезно за развитието и възпитанието им
не, има по-важни и атрактивни средства за възпитание
не,излишно е и аз не ходя на театър
нямам мнение
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за
индивидуални посещения с родител
групово посещение от детската градина
групово посещение от училище
7. През изминалата година водили ли сте децата на представленията на Държавен куклен театър – Стара Загора /или негови спектакли са гостували при вас/?
веднъж през годината
веднъж на 2-3 месеца
веднъж месечно
няколко пъти в месеца
нито веднъж
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за
индивидуални посещения с родител
групово посещение от детската градина
групово посещение от училище
8. Вашите деца посещават ли спектакли на други куклени театрални трупи:
да
не
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за
индивидуални посещения с родител
групово посещение от детската градина
групово посещение от училище
9. По чия инициатива децата посещават куклени спектакли:
по моя инициатива
по инициатива на децата
по инициатива на директора на учебното заведение
по покана на организатор
не съм водил децата на театър
моля отбележете отговорите Ви се отнасят за
индивидуални посещения с родител
групово посещение от детската градина
групово посещение от училище
10. По какъв начин спектаклите на Държавен куклен театър – Стара Загора подпомагат възпитанието на децата
помагат ми да ги запозная с естетически ценности
обогатиха познанията им по теми от учебната програма
помагат ми да ги запозная с нравствени ценности
не подпомагат възпитанието на децата
не съм водил децата на театър
научават се как да се държат на обществено място
11. Ако не сте водили децата на представление на Куклен театър – Стара Загора през последната година, каква е причината за това:
водил съм децата на театър
липса на подходящи спектакли
липса на интерес у децата
предпочитам спектакли на други куклени трупи
неразбиране от страна на родителите
няма смисъл от тези посещения
друго
12. Какви спектакли провокират интереса на децата:
Приказка
Мюзикъл
образователен спектакъл
спектакъл с вече познати за тях герои
спектакъл с нови, непознати персонажи
13. Кои спектакли на Куклен театър – Стара Загора най-силно са впечатлили вашите деца?
„Малката Русалка” по Х.Кр.Андерсен
„Малката Самовила” по Хърватска легенда
„Храбрият оловен войник” по Х.Кр.Андерсен
„Буратино” по Ал.Толстой
„Джуджето Дългоноско” по В.Хауф
„Малката Елфа” по Л.Хофман
„Пепеляшка” по Шарл Перо
„Красавицата и Звярът” по Шарл Перо
„Който не работи, не трябва да яде” по Българска народна приказка
„Мечо Пух” по Ал.Милн
„Чук и Пук” по Т.Егнер
„Кой е по-хитър” по Българска народна приказка
„С огъня игра не бива” – образователен спектакъл
„Барон Мюнхаузен” по Распе
„Приказки с тигърче” по Д.Бисет
Спектакли с Коледна тематика
не си спомням заглавия
14. Какви спектакли трябва да включи в репертоара си Куклен театър – Ст.Загора /жанр, сюжет, проблематика, конкретни заглавия/
български народни приказки
класически приказки
тематични спектакли
други
посочете
15. Има разпоредба на Инспектората за забрана на иницииране на събития и събиране на парични средства от родителите, Считате ли, че тази забрана е ефективна, когато се отнася до организирани посещение на театрални постановки в кукления театър
Да
Не
Нямам мнение
16. Трябва ли посещението на куклено-театрални постановки да бъде част от възпитателната работа в детската градина и училищното обучение
Да
Не
Нямам мнение
17. Ако учителите не събират средствата за входни билети, кой трябва да извърши тази дейност
родители, които да ги отчитат на касата на театъра
всяко дете си закупува само билет в деня на спектакъла
да се отвори подвижна каса в учебното заведение
друго
посочете какво
моля отбележете отговорите Ви са от името на
родител
преподавател
18. Как могат да бъдат мотивирани родители и преподаватели, децата им да посещават куклено-театрални постановки
активна разяснителна работа за ползите за възпитанието на децата
промоционални цени и отстъпки за редовни посещения
сключване на договори за партньорства
друго
посочете какво